Huseyin Ar?c?, Tuv al üzerine yağlıboya resim şeklinde tuval üzerine yağlıboya, Tuval üzerine yağlıboya resim şeklinde tuval üzerine yağlıboya,2016